بستن پنجره close x


برای استفاده بهتر از سایت میتوانید از جستجوگر خود این سایت استفاده کنید
چنانچه مطلبی بنا به هر دلیلی از دید شما مشکل دارد از قسمت گزارش تخلف اطلاع رسانی نمایید
با تشکر از بازدید شما

 

مرخصي زايمان سازمان تامين اجتماعي

نحوه محاسبه غرامت مرخصي زايمانمشاوره/ سلام مرخصي زايمان براي ليست بيمه و حقوق چگونه محاسبه مي شود؟ پرسش و پاسخ

سازمان تامين اجتماعي کمک هزينهبه بيمه شده زن در مدت استراحت ايام بارداري ،در صورتي که حائز شرايط قانوني لازم باشد،کمک

سازمان تامين اجتماعي قانونالف وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ موظف‌ خواهد بود مطالب‌ آموزشي‌ مربوط‌ به‌ جمعيت‌ و تأمين

قانون تامين اجتماعي سایت حقوقیقانون‌ تأمین‌ اجتماعی با اعمال‌ آخرین‌ اصلاحات فصل‌ اول‌ تعاریف‌ كلیات‌

پروژه های کار بردی مهندسی صنایعمعاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي ميزان دستمزد کارگران در سال آينده را اعلام کرد

کوتاهي تامين اجتماعي در171;آيا لازمه تصويب هر قانوني، تامين اعتبارات و بودجه لازم براي اجراي آن نيست و آيا مجلس و دولت

سازمان تامين اجتماعيجراحي عمومي زنان و زايمان زايشگاه داخلي عفوني داخلي مغز و اعصاب اطفال نوزادان

آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها مدیریتبه نام خدا آيين‌نامه‌ مرخصي‌ها موضوع ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن

قانون تامين اجتماعي Ghavanincom Iranفصل اول تعاريف كليات ماده 1 به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و

قانون كار محسن بزرگی وکیل پایه‌قانون كار با اعمال آخرین اصلاحات ‌فصل اول ـ تعاريف كلي و اصول ‌ماده 1 ـ كليه كارفرمايان